Danışmanlık Hizmeti

Değerli üretici;

Yazılım projelerinin süreç ve teknolojik yöntemlerini belirlemede her geçen gün yenilikler yaşanmakta. Ancak bu yeniliklerin çoğu geçici çözümler üzerine kuruludur. Teknolojinin genel seyrine uygun olacak şekilde projenin geliştirilmesi uzun yıllarca bilgi ve deneyime sahip danışmanlar ile ancak mümkün olabilir.

Bu bağlamda size sunacağım teknik ve yöntemleri yıllarca çalıştığım iş akışları (workflow) ve onlarca yazılım dilinin binlerce projesini inceleyerek edindiğim bilgiler üzerinedir. Standardizasyon ve Kalite üzerine yaptığım çalışmalar ile İş Süreçlerinde Yazılım Metodolojileri konusundaki birikimimi ve teorilerimi kullanacağım.

Türkiye de Avrupa ve Ameraika’da ki kadar danışmanlık hizmetinin yaygın olmayışı ülkemizde ki yazılım teknolojisini hem dışarı muhtaç etmiş hem de kalitesini düşürmüştür. Danışmanlık hizmeti bedeli iş maliyetini yükselten bir varsayım olarak düşünülmekte, mevcut yazılımcıların bilgi ve birikiminin yeterli olduğu kanısı ve en kötüsü her yazılımcının kendine has yöntemleri olduğu inanışı kaliteyi zedelemektedir.

Danışmanlık hizmeti projenin ilk analiz ve planını komple değiştireceğini düşünmek yanlış olacaktır. Danışmanlık sürecinde dışarıdan bir göz ile proje analiz ve planı ele alınır mevcut kararlaştırılan yöntemler irdelenir ve bunlardan hangilerinin “Fayda” kapsamında daha verimli olacağına karar verilir. Faydası yüksek olan yöntemler eskileri ile değiştirilerek proje planı oturtulur. Projenin ömrü varsa bittimi dikkate alınarak bitiminde yeniden bir plan ve teknolojik çözümle devam edileceğimi yoksa mevcut projenin yapısal olarak sürekli güncelleneceği ve genişletileceği planlanmasına önem verilerek geliştirme sürecinin fonksiyonel, nesnel veya bileşen mantığıyla mı yapılması gerektiğine karar verilir. Kullanılacak yöntem ve planlar için personel yeterliliği göz önüne alınır, gerekli durumlarda personele eğitim verilir veyahut personelin yetersizliği düşünüldüğü noktalarda anlık destek mi verileceği kararlaştırılır. Bu hususlarda binlerce proje incelemiş bir danışman aynı sonucu üreten ancak en faydalı yöntemin hangisi olacağını bir toplantıda tartışarak yazılım ekibiyle mukayese eder. Sonuç olarak alınan karar üzerine üretime başlanılır ve uzun yıllar minimum seviyede enerji harcanarak projenin geliştirilmesi veya güncellenmesi sağlanır.

Belirlenen yöntem ve teknikler istatistiki fonksiyonlarla tahmin yürütülerek irdelenir ve faydanın yaklaşık boyutu ortaya konulur. Bu fayda üretici için uygun olması durumunda üretici tarafından proje bu şekilde hayata geçirilmesi kararlaştırılır. Üretici proje maliyetinin dağılımında oluşacak değişimleri göz önüne alarak (proje toplam maliyeti değişmese bile başlangıç ve süregelen maliyetlerin dağılımı değişebilir) yatırıma karar verir. Gerekli durumlarda proje metodolijileri bir kaç varyasyona bölünerek üretici maliyetlerine göre bunlardan birine karar vermesi beklenebilir. Proje uygun ise geliştirme süreçleri steplere bölünerek stepler varyasyonlanıp süregelen maliyet dağılımı step bazında da sunulabilir.

Danışmanlık hizmeti kapsamında sizlere projenizi maliyet ve fayda ikileminde sunarak ihtiyaç ve imkanlarınıza en uygun yöntemleri bulmanızı sağlarım. Projelerinizin geleceği açısından bu önemli hususu göz önüne almanızı dilerim.

Esenlikle kalın…

Yazar Hakkında

15 yıllık çalışma hayatında birçok proje geliştirmiş binlerce projeyi inceleme fırsatı bulmuş yazılım aşığıdır. İşini hobi olarak gören yazarımız iş hayatını profesyonelce zevkle sürdürmektedir.

Son Eklenenler